Lời bài hát được hát bởi Aoyama Thelma

Aoyama Thelma