Lời bài hát được hát bởi Andy Quách - Cát Tiên

Tiêu đề
Sáng tác bởi