Lời bài hát được hát bởi Andrew Choi

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Andrew Choi