Lời bài hát được hát bởi Akira Phan ft. Phương Nghi

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Akira Phan ft. Phương Nghi