Lời bài hát được hát bởi Akira Phan ft. Jolly Nguyễn

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Akira Phan ft. Jolly Nguyễn