Lời bài hát được hát bởi Aikawa Nanase

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Aikawa Nanase