Lời bài hát được hát bởi A Fang ( Khánh Phương )

Tiêu đề
Sáng tác bởi