Lời bài hát trong album Tình Khúc Trịnh Công Sơn Vol 5 - Khánh Ly

Tình Khúc Trịnh Công Sơn Vol 5