Lời bài hát trong album Tình Chỉ Đẹp-Thành Phố Buồn -

Tình Chỉ Đẹp-Thành Phố Buồn