Lời bài hát trong album Nhạc Tháng 3 - 2008 - Binh Boong