Lời bài hát trong album Nhạc mới tháng 9 - Stupant