Lời bài hát trong album Ngày Tết Quê Em - V.Music ft. Hồ Ngọc Hà ft. Tiêu Châu Như Quỳnh ft. Thanh Hằng ft. Ái Phương ft. Nguyễn Hồng Thuận ft. N

Ngày Tết Quê Em