Lời bài hát trong album 淡淡幽情/ Light Exquisite Feeling - Đặng Lệ Quân

Tiêu đề
Hát bởi

淡淡幽情/ Light Exquisite Feeling