Lời bài hát trong album 2010 - Pjpo ft. BomB & Nedka Boo